Mungur, Indonéský nábytek

Black Ox

Mungur

Mungur

 Latinsky: Samanea saman (ang. dešťový strom - rain tree)

 

Ohromný tropický strom, který je snadno rozpoznatelný pro svou rozložitou korunu ve tvaru slunečníku. Koruna bývá obvykle širší než  je výška stromu. V současnosti  ho  lze nalézt i na tak exotických místech, jako jsou Mariánské ostrovy, Tonga, Nová Guinea, Havaj, Samoa, Fidži, Guam, Indonésie,  původem je z latinské Ameriky.

Ve zkratce

Velikost:  Obvykle dosahuje výšky 15–25 m, koruna stromu je široká až 30 m v průměru. Největší pozorovaná výška munguru činí kolem 50 m. Koruna pak kolem 60 m. Mungur má obvykle kratší, ale silný kmen, 1 až 2 metry v průměru ve výšce 1,5 metru nad zemí. Výjimečně až 3 metry.

Doba života: Mungur v průměru dosahuje stáří kolem 80–100 let.

Rychlost růstu: Průměrný roční přírůstek činí 0,75 až 1,5 m.

Místa výskytu:  Munguru se nejlépe daří v nížinách do 300 metrů nadmořské výšky, výjimečně až do 1400m, a to v oblastech s dostatečnými srážkami v rozmezí 600–3000 mm ročně. Důležité je, aby měl pro sebe prostor, neboť vyžaduje přímý sluneční svit, proto např. savany a řídké lesní porosty jsou pro něj ideální. Samozřejmě parky, zahrady taktéž patří mezi místa, kde se munguru dobře daří.

Použití:  Na výrobu nábytku, stínění kávovníků a kakaovníků. Okrasný strom do parků a zahrad.

Listy: Listy munguru mají tu zvláštnost, že jsou citlivé na světlo. Při zatažené obloze (hlavně tedy při dešti) se složí a umožňují dešťovým kapkám snáze pronikat k zemi. Odtud pochází anglický název munguru Rain tree. Dokonce bývá obvyklé, že tráva pod mungurem je sytější a zelenější než na volném prostranství. Listy se periodicky svinou také od soumraku do úsvitu.. V sušším prostředí na několik týdnů mungur opadá. Obvykle však výměna listů přichází postupně, bez toho, aby celý strom zůstal holý.

Plody: Zralý plod je černohnědý, podélný, má obloukový tvar lusku 10–20 cm dlouhý, 2 cm široký, nepravidelně praská a je naplněn lepkavou hnědou dužinou, která je sladká a jedlá.

Květy: V období kdy strom kvete se kolem něho šíří vůně medu. Pyl občas padá ze stromu v takovém množství, že připomíná drobný déšť.


Semena: Semena stromu jsou elipsoidní, zhruba 12 na 8 mm velká. V jednom lusku jich bývá 10 až 20. Obvykle se šíří zkonzumováním domácím zvířectvem. Na váhu 1 kg připadá 4000–6000 semen.

Kůra:  Kůra dospělého stromu je šedivá, drsná a připomíná dlouhé pláty nebo korkové brázdy.

Na mladších stromech je kůra hladší a světle šedá až hnědá.

 Mungur Bonsai